fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika Fizyk1: Dwa identyczne zamknięte naczynia zawierają jedno tlen drugie azot. Jeśli ciśnienia i temperatury gazów są równe to mają one również jednakowe: A) masy B) gęstości C) masy molowe D) ilości cząsteczek E) Żadną z podanych Poprawna odpowiedź to D. Czy ktoś mógłby wytłumaczyć czemu D i dlacego inne nie?
14 kwi 19:08
'Leszek: Skorzystaj ze wzoru Clapayrona :
 pV 
pV = nRT ⇒ n =

, jest to ilosc moli gazu ,
 RT 
N = n*NA ilosc czasteczek , NA = 6,023 *1023 liczba Avogadro .
14 kwi 20:16