fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika - równia Maciej: Na równi pochyłej leży blok o masie m. Wyznaczyć siłę F, która działając w kierunku równi utrzyma blok w równowadze. Przyjąć dane: kąt nachylenia równi α=300, masa bloku m=100kg, współczynnik tarcia k=0,2.
10 kwi 23:24
'Leszek: Sila zsuwajaca cialo z rowni pochylej : Fs = mgsin α Sila tarcia cial o powierzchnie rowni : T = kmgcos α Stan rownowagi : T + F = Fs ⇔ F = mg( sin α − kcos α )
11 kwi 14:06