fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
optyka, fale ola: Na siatkę dyfrakcyjną o 500 rysach/mm pada wiązka światła sodowego, składająca się dwóch niewiele różniących się długością fal: 589 nm i 589,6 nm. W jakiej odległości należałoby umieścić ekran, aby prążki I rzędu dla obu długości fal były odległe od siebie o co najmniej 1mm. Jedyne co obliczyłam to sinusy dla każdej z fal, ale nie wiem czy się to do czegoś przyda.
10 kwi 19:19
'Leszek: Zrob rysunek i otrzymasz dwa trojkaty , zamien sin α na tg α i z trojkatow obliczysz : x1 = L*tg α1 , odleglosc jednego prazka rzedu I od srodka ekranu ,oraz x2 = L*tg α2 , dla drugiego prazka , x1 − x2 = 1 mm L − odleglosc ekranu od siatki .
10 kwi 20:15
ola: L wyszło mi ok 3,33m
10 kwi 20:29