fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przedmiot umieszczony na elastycznej podkładce Monika: Przedmiot umieszczony na elastycznej podkładce deformuje ją (wgniata) o 16 cm, gdy pozostaje w równowadze. Oblicz częstotliwość drgań tego przedmiotu po wprowadzeniu go w drgania. Natężenie pola grawitacyjnego w tym obszarze wynosi g = 980 cm/s2 = 9.8 m/s2.
6 kwi 23:50
||:
 F 
k =

, gdzie F = Q = mg
 x 
 m 
T = 2π

≈ 0,8 s
 k 
7 kwi 10:37