fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz wartość natężenia pola FizykaToZło: W aluminiowym przewodniku o średnicy 2r=1 mm płynie prąd o natężeniu I=0,8 A . Opór właściwy aluminium wynosi 2,7 *10−8 Ωm . oblicz wartość natężenia pola elektrycznego w przewodniku .
6 kwi 14:14
||: Z wymiarów przewodnika policz jego opór, z prawa Ohma napięcie
 U 
a potem podstaw i podziel E =

 d 
6 kwi 20:05