fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
klocki krazek Robert: Dwa ciała o masach m1 = 400 g i m2 = 600 g połączone linką o znikomo małej masie i przewieszona na jednorodnym krążku o masie M = 500 g i promieniu R = 12 cm. Krążek może obracać się bez tarcia wokół poziomej osi przechodzącej przez jego środek, a linka po nim się nie ślizga. Obliczyć: a) przyspieszenia klocków; b) naciągi linki.
4 kwi 22:02
||: To zadanie jest rozwiązane w KAZDYM podręczniku i zbiorze zadań do fizyki.
5 kwi 22:13