fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fotoefekt wesley: Lampa o mocy 400w emituje światło o długości fali 500nm w stronę powierzchni 1m2. Ile fotonów uderza o powierzchnie w czasie 1s? Jakie ciśnienie wywierają te fotony jeśli powierzchnia całkowicie je odbija, a fotony padają na nią prostopadle?
4 kwi 19:51
||: Jesli lampę traktujemy jako źródło punktowe to musimy znać odległość powierzchni od niej albo kąt bryłowy. a co ma fotoefekt do tego
5 kwi 22:18