fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Podstawowe pojęcia termodynamiki. Feare: 1) Oblicz średnią prędkość cząsteczek tlenu w powietrzu o temperaturze 0℃. 2) Oblicz temperaturę powietrza w atmosferze na wysokości, na której znajdują się korytarze powietrzne pasażerskich samolotów odrzutowych, tj. około 10 km nad Ziemią. Cząsteczki azotu poruszają się tam z prędkością 443 m/s. 3) Spaliny wydostające się przez komin mają temperaturę 250℃. W ich skład wchodzą m.in. tlenek węgla CO i dwutlenek węgla CO2. Oblicz, o ile szybciej poruszają się cząsteczki CO w porównaniu z cząsteczkami CO2.
4 kwi 17:42
||:
 3RT m 
v =

≈ 461

 μ s 
5 kwi 22:24
lewy:
29 kwi 22:26