fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc Dami: Do styropianowego kubka z sokiem pomarańczowymo masie mh=150g i temperaturze th=30 oC, wlano 30 ml alkoholu etylowego o temperaturze 280 K, a następnie wrzucono kostkę lodu o masie mL=10g i temperaturze tL=−5 oC. Cała kostka lodu uległa stopieniu. Oblicz temperaturę końcową herbaty przy założeniu, że wymianę ciepła układu z otoczeniem można zaniedbać.
3 kwi 17:44