fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc! kapsel70: Wewnątrz samochodu−zabawki znajduje się koło zamachowe stanowiące jego napęd. Koło ma masę 50 g i promień 1,5 cm. Tuż przed puszczeniem zabawki jej koło zamachowe zostało rozpędzone do częstotliwości 10 Hz. Samochodzik przejechał po dywanie odległość 3 m. Sprawność przekazywania napędu wynosiła 80%. Moment bezwładności walca I = 12mR2 a) Oblicz moment bezwładności koła zamachowego. b) Oblicz energię kinetyczną obracającego się koła zamachowego. c) Oblicz energię kinetyczną, jaką uzyskał samochód. d) Oblicz wartość siły przeciwdziałającej ruchowi samochodu. Przyjmij, że jej wartość jest stała.
3 kwi 16:40