fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kamerton VenzQ: rysunekKamerton to przyrząd służący do strojenia instrumentów muzycznych. Zamocowany jest na drewnianym pudełku, jak na rysunku. 1.Wjaśnij rolę jaką pełni pudełko kamertonu. 2.Otwór w pudełku zasłonięto kawałkiem twardego kartonu. Uzupełnij 3 poniższe zdania, wpisując wzrosła/wzrósł lub zmalała/zmalał lub nie zmieniła się/ nie zmienił się Częstotliwość Głośność Czas trwania drgań Proszę bardziej o wytłumaczenie tego zadania emotka
31 mar 19:45