fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie Zuza: Przyjmując, że krążek rozpatrywany powyżej znajdował się początkowo w stanie spoczynku, wyznacz pracę wykonaną przez moment przyłożonej siły działającej w ciągu 2s. Oszacuj przyrost energii kinetycznej ruchu obrotowego krążka. Udowodnij, że w układzie obowiązuje zasada zachowania energii mechanicznej.
29 mar 22:01