fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wymiary stałych ze wzoru szymi: Polozenie czastki dane jest wzorem x(t)=at+bt3, gdzie t to czas. Jakie sa wymiary stalych a i b?
26 mar 19:06
'Leszek: [ a ] = m/s [ b ] = m/s3
26 mar 19:32
szymi: jak to wyliczyles?
26 mar 19:41
'Leszek: [ x ] =m [ t ] = s m = (m/s)*s + (m/s3)* (s3)⇔ m = m + m
26 mar 19:49