fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
przemiana izobaryczna pudel i hanecka: Wykazać że w przemianie izobarycznej gazu doskonałego musi zachodzić zmiana energii wewnętrznej
26 mar 05:19
Wiem: Po prostu widzisz: U2=U1 + Q +W ⇔ ΔU= Q + W Q=mcw(T2−T1)
 pV1μ 
m=

 T1R 
 ϰ R 
cw=

*

 ϰ−1 μ 
− − − − − − − − − − − − − − − − − −
 pV1 ϰ 
Q=

*

*(T2−T1)
 T1 ϰ−1 
− − − − − − − − − − − − − − − − − − W=p(V1−V2) V1T2=V2T1 − − − − − − − − − − − − − − − − −− −
 T1−T2 
W=pV1*

 T1 
− − − − − − − − − − − − − − − − − −−
 ϰ 1 
ΔU=0 ⇔

−1=0 ⇒ 0 ≠

 ϰ−1 ϰ−1 
ΔU=0≠Q + W c.n.w
26 mar 06:09
Obywatel: Jełop... w pustym pokoju uwiędłe kwiaty w fotelu siedzi jełop wąsaty a zegar tyka bo czas umyka z każdym browarem jełop zanika i co tak siedzisz knurze opasły twojej nadziei gwiazdy już zgasły knurze opasły a jełop jęczy, stęka i sarka nie wie ze grób mu kopie koparka a na tym grobie kamień niech stanie a na kamieniu poety wołanie tu leży jełop mój przyjacielu który przepierdział swe życie w fotelu. Won stąd kartoflu pala się do gnojowicy tam twoje miejsce
26 mar 09:49
Obywatel: A nie takie banały dla gimbazy tu wstawiasz wysil się bardziej
27 mar 09:22