fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak obliczyć wspólną prędkość kątową? MxI: Każda z gwiazd wchodzących w skład gwiazdy podwójnej ma masę 3x1030 kg. Obracają się one wokół ich wspólnego środka masy w odległości 1011 m od niego. jaka jest ich wspólna prędkość kątowa ? Odp. 2x107 rad/s; Jak rozwiązać to zadanie emotka
24 mar 20:05
'Leszek: Sila przyciagania grawitacyjnego gwiazd rowna jest sile dosrodkowej
Gm2  m v2 

=

(2r)2 r 
v = ωr
Gm 

= ω2r
4r2 
 Nm2 
ω = Gm/(4r3) ,podstaw G = 6,67*10−11

, m = 3*1030 kg
 kg2 
r = 1011 m
24 mar 20:56