fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch jednostajny Student: Na sawannie biegnie słoń o wys. 3m. Mysliwy stoi 350m od słonia, a słoń biegnie w kierunku zarośli z v=45kmh. Do zarośli jest 15m. Myśliwy strzela z karabinu, dla którego v pocisku wynosi 500ms, po upływie czasu T od zauważenia słonia. Czy kiedy kula dosięgnie słonia to będzie on już w zaroślach? Rozważ trzy przypadki: T=1/10S, 1/2S, 9/10S.
23 mar 22:12
.pseudostudent: jedź na safari i sam sprawdź
23 mar 22:47