fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kondensatory Tennessee: rysunek Przestrzeń między okładkami naładowanego kondensatora próżniowego wypełniono trzema płytkami o stałych dielektrycznych 2;3;4 . W której płytce natężenie pola elektrycznego jest najmniejsze?
19 mar 19:49
'Leszek: Jezeli w pustym kondensatorze natezenie pola elektrycznego wynosi E , to po wsunieciu do kondensatora dielektryka o stale ε natezenie pola elektrycznego bedzie wynosilo E2 = E/ε .
20 mar 20:43
||: zależy jeszcze czy kondensator jest podłaczony do źródła czy nie
20 mar 21:01