fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
max v elek. ciepła zima: Wykres przedstawia zależność natężenia prądu płynącego przez pewną fotokomórką od napięcia pomiędzy anodą i katodą tej fotokomórki. Skorzystaj z danych przedstawionych na wykresie i oblicz maksymalną prędkość elektronów wybitych przez fotony z katody fotokomórki. Ładunek elektronu wynosi 1,6 • 1019 C. a masa elektronu 9,1*1031 kg Wykres: http://imgur.com/a/AL1oh Proszę o pomoc.
19 mar 13:37
'Leszek: Z wykresu , napiecie hamowanie U = 4 V , maksymalna predkosc obliczamy porownujac energie kinetyczna wybitego elektronu z praca pola elektrycznego w fotokomorce mv2/2 = e*U ⇒ v = 2e*U/m
19 mar 16:07
ciepła zima: v=pierw2*1,6 • 10−19*4/9,1*10−31= pierw12,8*1019/9,1*10−31=pierw1,4*1012=1,18*105 m/s, to jest ok?
19 mar 16:30
||: pier2omegadopotegi3,4pirazywnawiasie45podzieloneprzez82ipodniesionedopotęgi3 teraz jest Ok
19 mar 17:16