fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak mam wykorzystać natężenie przy rzucie ukośnym? Olalalala: rysunekDo pola elektrostatycznego wpada elektron poruszający się z prędkością V, pod kątem α. Reszta danych: E(natężenie pola skierowane do góry); d oraz l.Czy elektron uderzy w którąś z płytek? Przy prędkości jest kąt α
18 mar 21:58
||: Czy uderzy, to zależy od odległości między płytkami, kąta oraz prędkości elektronu a tu brak danych.
19 mar 10:33
'Leszek: X − oś pozioma w prawo Y−oś pionowa do góry punkt (0,0) w miejscu początkowym x(t) = v*t*cos α ⇒ t = x/(v*cos α) y(t) = v*t*sin α − at2/2 równanie toru elektronu w polu E, a = eE/m
 eEx2 
y = x*tg α −

 2mv2*cos2α 
 mv2*sin2α 
ymax =

 2eE 
mając dane liczbowe mozna sprawdzić czy ymax ≥ d , wówczas elektron uderzy w górna płytkę
19 mar 11:46
Olalalala: Ok, super, dziękuję bardzo!
19 mar 13:48
Olalalala: Dane to: d=2cm l=10cm Wysokość max wyszła mi 36,25m, jak? Hahaha!
19 mar 14:23
Olalalala: 25,25* zamiast 35.25!
19 mar 14:29
||: no to podstaw, kalkulator chyba masz albo inne liczydło
19 mar 17:13