fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zielone swiatlo marko978: W tabeli podane są wartości pracy wyjścia dla kilku metali. Metal | Praca wyjścia (eV) sód 2,36 wapń 2.87 rubid 2,26 cez 2,14 Dla którego z tych metali zajdzie zjawisko fotoelektryczne, jeśli powierzchnia metalu zostanie oświetlona światlem o barwie zielonej o długości fali 515 nm? Wykonaj odpowiednie obliczenia. Ładunek elektronu e = 1,6 • 1019 C, stała Plancka h = 6,63* 1034 J*s.
18 mar 16:56
'Leszek: Energia fotonu Ef = hc/λ, Podstaw dane liczbowe otrzymasz wynik w J (dzul) zamien na eV stosujac przelicznik : 1 eV = 1,6 *10−19 J i nastepnie sprawdz dla jakich metali Ef ≥ W , wowczas wystapi zjawisko fotoelektryczne .
18 mar 18:57
marko978: Może mi Pan zrobić jeden przykład np. sód? Będę ogromnie wdzięczny!
18 mar 21:49
'Leszek: OK !
 hc 6,63*10−34 Js * 3*108 m/s  
Ef =

=

= 3,86*10−19 J
 λ 515*10−9 m  
Czyli Ef = 3,86*10−19 J = 2,41 eV Czyli zjawisko fotoelektryczne nie wystapi dla wapnia .
18 mar 22:21
marko978: i jeszcze dla rubidu, bardzo prosze emotka
19 mar 10:31
marko978: Czyli zjawisko fotoelektryczne zajdzie tylko dla sód,rubid i cez?
19 mar 10:50
||: jakie masz IQ
20 mar 21:02
marko978: Ujemne
21 mar 13:46
||: a w skali bezwględnej ?
21 mar 21:58