fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła Sztywna Lubięliczyć: sztywny pręt o masie 2kg zamocnowany do ściany pod kątem prostym. Drugi koniec pręta podtrzymuje linia tworząca ze ścianą kąt 60 stopni. Środek masy znajduję się w połowie jego długości. Oblicz siłkę z jaką pręt działa na ścianę.
15 mar 21:05
'Leszek: rysunekq = mg , ciężar pręta F − siła narężenia linki warunek równowagi momentów sił F L sin 30 = (1/2)mg ⇒ F = mg ,oraz F2 = F cos 30 ⇒F2 = mg3/2
16 mar 14:11