fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
hse gase: Muszę do sprawozdania skorzystać z prawa przenoszenia niepewności, ale nie wiem czy dobrze liczę. Mam uśrednione wartości pewnej wysokości zmierzonej kilkukrotnie i niepewność tego uśrednienia. Następnie mam obliczone różnice pomiędzy kolejnymi wartościami uśrednionymi i teraz muszę skorzystać z prawa przenoszenia niepewności. Dane: h2, h1, u(h1), u(h2) Δh=h2−h1 u(Δh)=u(h1)2+u(h2)2= (d(h2−h1)dh1) 2 * u(h1)2+ (d(h2−h1)dh1) 2 * u(h2)2 = u(h1)2+u(h2)2 Czy dobrze to obliczyłem?
15 mar 20:21