fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika 123: W zamkniętym zbiorniku z tłokiem pod stałym ciśnieniem o wartości p=1,5*105 Pa powietrze jest podgrzewane od objętości początkowej V1=0,25m3 do objętości końcowej V2=0,75m3. Początkowa temperatura powietrza t1=15 o C Potraktuj powietrze jako dwuatomowy gaz doskonały, dla którego ciepło molowe przy stałym ciśnieniu cp = 72 R gdzie R jest stałą gazową. Masa molowa powietrza u=29 g/mol oblicz a) mase powietrza w zbiorniku b) końcową temperaturę powietrza c)pracę wykonaną przez gaz d)ciepło dostarczone do układu e)zmianę energii wewnętrznej gazu
14 mar 23:41
pudel i hanecka:
 pV1 mR 
a)

=

 T1 μ 
b)V1T2 = V2T1 c)W=p(V2−V1) d)Q = mcp(T2−T1) e)Q−W = ΔU A teraz przekształć odpowiednio i podstaw! Jeśli nie wychodzą absurdy to powinno być dobrze(czyli jak nie umrze to żyć będzie)
15 mar 10:38
pudel i hanecka: P.S. Można jeszcze uściślać: np:(teoretyzując)
 ΔU 7R 
p=const ⇒

=const≈

:R≈3,5
 W 2 
dla gazów dwuatomowych
17 mar 10:04
pudel i hanecka: Jestem downem
18 mar 09:14