fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
lol atom: Na wypolerowane płytki, wykonane z tego samego dielektryka, padają promienie zielony oraz fioletowy. Kąty padania są takie, że po odbiciu oba promienie są spolaryzowane liniowo. Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A, B albo C oraz jego uzasadnienie 1., 2. albo 3. Kąt padania promienia zielonego jest Stwierdzenie A. mniejszy od kąta B. większy od kąta C. taki sam jak kąt ponieważ Uzasadnienie 1. współczynnik zalamania światła zielonego jest większy od współczynnika załamania światła fioletowego. 2. prędkość światła dla obu promieni jest taka sama. 3. współczynnik załamania światła zielonego jest mniejszy od współczynnika załamania światła fioletowego.
14 mar 21:22
'Leszek: Swiatlo ulega polaryzacji przy odbiciu , gdy kat padania α spelnia warunek tg α = n , jest to prawo Brewstera , wspolczynniki zalamania n zaleza od barwy swiatla najwiekszy wspolczynnik jest dla barwy fioletowej , najmniejszy dla barwy czerwonej : fiol, nieb,ziel, zolta,pomar,czerw. Na tej podstawie okresl odpowiedzi !
14 mar 21:41
atom: Panie 'Leszku: Odp. Kąt padania promienia zielonego jest Stwierdzenie A. mniejszy od kąta fioletowego ponieważ Uzasadnienie 3. współczynnik załamania światła zielonego jest mniejszy od współczynnika załamania światła fioletowego. Czy się zgadza?
18 mar 16:28
'Leszek: Tak , zgadza sie ! Powodzenie w nauce fizyki !
18 mar 20:52