fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
swiatlo piter: W latach 1924−26 bardzo dokładne pomiary prędkości światła przeprowadził urodzony w Strzelnic Albert Michelson. W przeprowadzonym przez niego eksperymencie światło biegło między oddalonymi od siebie o 35 km szczytami Mt. Wilson i Mt. San Antonio w Kalifornii. Na jedną ze ścian wirującego lustra pada wąska wiązka światła. Po odbiciu światło biegnie do zwierciadła umieszczonego na drugim szczycie, wraca i ponownie odbija się od wirującego zwierciadła. Odbite światło jest kierowane do obserwatora. Pomiar polega na takim dobraniu częstotliwości obrotów zwierciadła, aby w czasie potrzebnym na przebycie odległości między szczytami gór obróciło się ono o 1/8 pełnego obrotu. Podczas jednego z pomiarów wykonanych opisaną metodą częstotliwość obrotów zwierciadła wynosiła 535,6 Hz. Oblicz uzyskaną w tym pomiarze wartość prędkości światła. Wynik podaj z dokładnością do trzech cyfr znaczących.
14 mar 20:49
'Leszek: T − okres obrotu zwierciadla L = 35000 m f =535,6 Hz T = 1/f , t = (1/8)*T , t = 1/(8f) oraz t = L/c Czyli : c = 16fL = ......
14 mar 21:48
'Leszek: SORRY ,blad w druku , powinno byc , t = 2L/c i dlej jest dobrze c = 16fL
14 mar 21:52