fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
predkosc plank: Oblicz maksymalną prędkość elektronów hamowanych na anodzie w lampie rentgenowskiej, jeśli krótkofalowa granica promieniowania hamowania emitowanego przez lampę jest równa 0.25 nm. Przyjmij, że stala Plancka wynosi 6.63.10−34 J•s. a masa elektronu jest równa 9,1.10−31 kg.
14 mar 20:18
'Leszek: Skorzystaj z zaleznosci mv2/2 = hc/λ Czyli v = 2hc/(mλ)
14 mar 20:36
solonk34: c=3*108?
14 mar 20:37
Mowgli: c to prędkość światła w próżni
14 mar 21:02
plank: v=pierw 2*6,63*1034*3*108/9,1*1031*0,25*109=pierw39,79/2,275 *1066=4,18 *1066 m/s Ok?
15 mar 07:53
'Leszek: Wynik v = 4,18*107 m/s
15 mar 14:18
plank: Mi wychodzi: 4,18*1014 m/s Coś jest nie tak .
15 mar 16:45
'Leszek: Wlacz dobry kalkulator funkcyjny np. w komorce i otrzymasz prawidlowy wynik v ≈ 4,18*107 m/s !
15 mar 18:45