fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
niepewności- pytanie Colin Makfarel: jeżeli jestem wstanie zmierzyć temperaturę z niepewnością +/−1℃ i załóżmy że dokonałem pomiaru dwóch temperatur T0 i TK to jaka będzie niepewność temperatury względnej TK − T0 ? Na chłopski rozum +/− 2℃; a jednak z wikipedi z wzoru propagacji niepewności wynikało by że +/− 2℃ i ja się pytam czy to aby napewno jest dobrze?
13 mar 23:59