fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika ayy: 1.Podczas izobarycznego sprężania pewnej porcji azotu została wykonana praca W=12 kJ. Azot traktujemy jako dwuatomowy gaz doskonały, ciepło molowe przy stałym ciśnieniu wynosi Cp= 72R, gdzie R jest stałą gazową a)Ile ciepła gaz oddał do otoczenia podczas sprężania? b)Oblicz zmianę energii wewnętrznej gazu. Czy energia wewnętrzna gazu wzrosła czy zmalała w wyniku przemiany. 2. Gaz doskonały pod stałym ciśnieniem ogrzewano od temperatury t1 = 7 stopni celsjusza do temperatury t2 = 107 stopni celsjusza. Oblicz pracę wykonaną przez gaz, jeżeli w chwili rozpoczęcia jego ogrzewania objętoć wynosiła v1 = 8m3, a cinienie p = 5*105 Pa. Prosiłbym o dokładne rozpisanie i wytłumaczenie obu zadań.
13 mar 22:10
'Leszek: 1) pV = nRT ⇒ pΔV = nRΔT ,ale W = pΔV czyli ΔT = W/(nR) ilosc ciepla Q = ncpΔT = cp*W/R = 3,5W Zmiana energii wewnetrznej : ΔU = Q+W , suma algebraiczna ! 2) T1 = 280 K T2 = 380 K
 pV1 
W = pΔV = nR(T2 − T1) , oraz pV1 = nRT1 ⇒n =

 T1R 
 pV1 
Czyli W =

*( T2 − T1)
 T1 
14 mar 12:11