fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch Marta: Samochód o masie m napędzany jest siła wypadkową, która zmienia się w czasie wg równania F(t)=Ct2, gdzie C jest pewna stała. Jak będzie sie zmieniać prędkość samochodu w czasie?
13 mar 21:10
'Leszek: Rownanie ruchu samochodu mdv/dt = Ct2 ⇒ dv/dt = Ct2/m dv = ( C/m) *t2 dt v = (C/m) ∫ t2 dt v = (C/m) *t3/3 + D
13 mar 21:27