fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasady zachowania E: Masa m wisi na sznurku o długości l. Druga identyczna masa sunie po powierzchni bez tarcia z prędkością v0. Do jakiej wysokości wzniesie się masa pierwsza, jeśli zderzenie jest sprężyste?
12 mar 20:57
'Leszek: Korzystam z zasady zachowania pedu : mvo = mv1 + mv2 oraz z zasady zachowania energii kinetycznej mv2o/2 = mv21/2 + mv22/2 Otrzymuje uklad rownan: vo = v1 + v2 vo2 = v12 + v22 Czyli : vo − v1 = v2 vo2 − v12 = v22 Zatem : vo − v1 = v2 ( vo − v1 )*( vo + v1 ) = v22 Po podzieleniu rownan stronami otrzymujemy : vo + v1 = v2 ⇒ v1 = v2 − vo i vo = v1 + v2 czyli v2 = vo/2 Zatem energia potencjalna = energii kinetycznej : mv22/2 = mgh Czyli : h = vo2 / ( 8g)
13 mar 21:21
'Leszek: SORRY.pojawil sie blad w druku, powinno byc : v2 = vo , Oraz h = vo2/(2g)
13 mar 21:38