fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Boisko Kacper: Piłka została wyrzucona z prędkością v0=15 m/s z poziomu boiska pod nieznanym kątem α do powierzchni boiska. Piłka upadła w odległości 20m. Przyjmując wartość przyspieszenia ziemskiego g=9,8 m/s2, znaleźć wartość kąta α. Jak to obliczyć?
12 mar 20:32
Mowgli: rysunekvx(t)=v0cosα vy(t)=v0sinα−g*t sx(t)=t*v0cosα
 1 
sy(t)=t*v0sinα−

g*t2
 2 
sy(t0)=0 gdzie t0≠0
2v0sinα 

=t0
g 
sx(t0)=20
2v02sinαcosα 

=20
g 
sin(2α)=0,871 2α≈60,59o α≈30,295o
12 mar 22:55
Kacper: Dziękuję.
13 mar 13:49