fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W cylindrze z tłokiem znajduje się V1=10l argonu pod ciśnieniem p1=1bar . Patrycja #60;3: W cylindrze z tłokiem znajduje się V1=10l argonu pod ciśnieniem p1=1bar . a) Jaką ilość ciepła należy dostarczyć, aby objętość gazu podczas izobarycznego rozprężania wzrosła pięciokrotnie? b) Ile wynosi wówczas praca wykonana przez gaz? c) O ile zmieniła się jego energia wewnętrzna? Bardzo proszę o pomoc, bo nie rozumiememotka
6 mar 01:13
'Leszek: a) ilosc ciepla
 p1*V1 
ΔQ= n cp ΔT, nRT1 = p1V1 ⇒T1=

 nR 
 p2*5V1 4p1*V1 
analogicznie T2 =

czyli ΔQ = cp*

 nR R 
b) praca W = p1 *ΔV = 4p1*V1 c) zmiana energii wewwnetrznej , ΔU = Q + W ,
 4p1 *V1 
lub ΔU = ncv ΔT = cv *

 R 
ciepla wlasciwe cp i cv na podstawie tablic , cp − cv = R
6 mar 14:18