fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pierścień o promieniu R naładowano równomiernie rozmłożonym ładunkiem Q. Obliczy marek: Pierścień o promieniu R naładowano równomiernie rozmłożonym ładunkiem Q. Obliczyć natężenie pola elektrostatycznego na osi prostopadłej do płaszczyzny pierścienia w odległości x od jego środka . Dla jakiej wartości x natężenie pola jest maksymalne?
5 mar 18:07
michu:
3 cze 01:08
3 cze 04:55