fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fale abc: Ustal, ile razy wzrosło natężenie dźwięku, jeżeli poziom natężenia dźwięku zmienił się ze 100 dB na 120 dB. Chodzi mi o rozwiązanie sposobem bez logarytmów
1 mar 23:05
.: 100 dB = 10 B = 1010 Io 120 dB = 12 B = 1012Io
 W 
wystarczy podstawić Io = 10 −12

 m2 
2 mar 09:25