fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektrostatyka luks: Elektrostatyka Wyznacz natężenie pola elektrostatycznego pochodzącego od naładowanego ładunkiem Q pierścienia o promieniu r w punkcie należącym do prostej przechodzącej przez środek pierścienia i prostopadłej do płaszczyzny wyznaczonej przez pierścień, odległym o d od jego środka
1 mar 19:57