fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fotoelektrony Toma: Praca wyjścia z molibdenu wynosi 4,2 eV. Jaka będzie prędkość elektronów po oświetleniu promieniowaniem o długości fali 200 nm?
1 mar 19:33
'Leszek: Jest to zjawisko fotoelektryczne zewnetrzne hc/λ = W + Ek Ek = hc/λ − W mv2/2 = hc/λ − W
 2 
v2 =

* ( hc/λ − W) ,
 m 
Podstaw dane : W = 4,2 eV = 4,2 * 1,6 *10−19 J , oraz inne dane .Powodzenia !
1 mar 19:58
Toma: Proste dzięki
1 mar 20:37