fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Zuza: Przyspieszenie w danym ruchu prostoliniowym wyraża się wzorem a=12t2+18sin(3t)−2.Wyznacz wzór określający v(t) dla t=0 i v=10, oraz x dla t=0 i x=5.
27 lut 02:27
.: umiesz całkować
27 lut 10:43