fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Zuza: Ciało zostało rzucone poziomo z prędkością równą v0=15 m/s.Oblicz składową normalną i styczną przyspieszenia oraz promień krzywizny toru ciała po upływie 1s od momentu rozpoczęcia ruchu (pomiń opór powietrza)
27 lut 01:19
.: tw. Pitagorasa znasz
27 lut 10:42
'Leszek: Wykonaj rysunek , os X skierowana w prawo,os Y pionowo w dol, punkt (0,0) w miejsu wyrzucenia ciala. Wowczas skladowe wektora predkosci vx = vo , vy = gt Predkosc v , v = vo2 + g2*t2 Skladowa styczna przyspieszenia as = dv/dt = g2*t/vo2 + g2*t2) Skladowa normalna an = g2 − as2 Promien krzywizny r = v2/an
27 lut 14:17