fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment bezwładnosci trate: 3. Wykaż, że moment bezwładności układu składającego się z dwóch mas m1 i m2 odległych o r od siebie względem osi prostopadłej do odcinka łączącego m1 i m2 i przechodzącej przez środek
 m1m2 
masy układu wynosi μr2, μ jest masą zredukowaną układu μ=

. Oblicz moment
 m1+m2 
bezwładności molekuły CO względem osi prostopadłej do wiązania przechodzącej przez środek masy molekuły. Długość wiązania C– O wynosi 1,13*10−10 m.
22 lut 12:00
'Leszek: Najpierw wyznaczam polozenie srodka masy , niech x oznacz odleglosc srodka masy od czastki m1 ,
 m2r 
wowczas m1*x = m2 *(r − x) ⇒ x =

 m1 + m2 
Moment bezwladnosci ukladu wynosi
 m1 *m2 *r2 
J = m1*x2 + m2* ( r−x)2 =

 m1 + m2 
czyli J = μ * r2
22 lut 12:25