fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fala trate: Pewną fale opisano rownaniem g(x;t)=4cos(5*t−6*x). Co można wywnioskowac z tego opisu ?
22 lut 11:22
'Leszek: Podane liczby maja odpowiednie jednostki w ukladzie SI porownujemy z ogolnym rownaniem fali F(x,t) = A sin (ωt − kx) i otrzymujemy : A = 4 m , ω = 5 ( 1/s) , k = 6 (1/m) oraz f = ω/2π = 5/2π Hz , czestotliwosc fali k = 2π/λ ⇒ λ = 2π/k = π/3 ( m) dlugofsc fali v = λf = 5/6 (m/s) predkosc fali φ − faza poczatkowa , φ = π/2
22 lut 11:45