fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomoc przy zadaniach z kinematyki i dynamiki Boruciak: Mam parę zadań a jako, że z fizyki jestem lewy proszę o dużą pomoc Jeśli się czegoś nauczę z fizyki tutaj to jesteście mistrze. 1.Kamień rzucony poziomo spadł w odległości pzoiomej 5m od miejsca rzucenia po upływie czasu 0,5s. Z jaką prędkością początkową go wyrzucono i zj jakiej wyskości? Z jaką prędkością upadł na Ziemię? Jaki kąt utworzył tor kamienia z poziomem w momencie upadku? 2. Ciało zsuwa się po równi pochyłęj tworzącej z poziomemkąt 45 stopni. Po przebyciu 36,4 cm osiąga 2 m/s. Oblicz wspólczynnik tarcia. 3.Praca zużyta na pchnięcie kuli pod kątem 30 stopni do poziomu wynosi 216J. Masa kuli wynosi 2 kg. Po jakim czasie i w jakiej odległości od miejsca rzutut upadnie na Ziemie? 4..Poziomo rzucona piłka uderza o ściankę odległa o 5m od miejsca wyrzucenia. Wysokość miejsca uderzenia piłki jest o jeden metr mniejsza od wyskości z ktorej rzucono piłkę. a Z jaka predkoscia Vo rzucono piłke? b Pod jakim kątem piłka dolatuje do powierzchni ścianki? 5. Ciało zsuwa sie po równi pochyłej tworzącej z poziomem kat 45 stopni. Zaleźność drogi od czasu dana jest równaniem s=ct2 ,c= 1,73 m/s2 .Znaleźć współczynnik tarcia o równię. 6.Z wieży o wysokości h=25m rzucono pozimo kamień z prędkością v0 = 15 m/s. Kamień miał masę 0,2 kg. Obliczyć energię kinetyczną i potencjalną po upływie 1s od rozpoczęcią ruchu.
16 lut 18:18
BIG : 4,99/zadanie
16 lut 18:36
'Leszek: 1) X = 5 m, t = 0,5 s , g = 10 m/s2 Korzystamy ze wzorow na wysokosc rzutu h = gt2/2 oraz ze wzoru na zasieg rzutu X = vo * 2h/g 2) α = 45° , g = 10 m/s2, S = 36,4 cm , v = 2 m/s S= at2/2 , oraz t = v/a , czyli S= v2/(2a) ⇒ a = v2/(2S) oraz ma = mgsin α − mgμ cos α , ⇒ a = g( sin α − μ cos α ) , tutaj zrob rysunek rowni pochylej i oznacz sily ( tak jak jest to narysowane w podreczniku ) Powodzenia !
16 lut 19:16
Boruciak: 1. Wyszło, że wysokośc to 1,25m v0= 10m/s, kąt 45 stopni, a vk cos koło 14 m/s .Wygląda chyba dobrze
16 lut 20:10
||: chiba to się giba kąt ≈ 26o, Vk ≈ 11 m/s
17 lut 08:39
Boruciak: Możesz podać resztę wyników?
17 lut 10:03
BIG : @18:36
17 lut 10:42