fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc w zadaniu- ruch obrotowy bryły sztywnej ataeb: Koło obraca się z częstością 20 obrotów na sekundę. Oblicz jaką pracę należy wykonać aby dwukrotnie zwiększyć częstość obrotów. Moment bezwładności koła wzgl. osi obrotu I=0,1 kgm2 Zaczęłam tak: W=MΔα M= Iε, f1=20, f2=40, może ω1=2πf1 i tak samo ω2 ? Nie wiem co dalej, jak obliczyć Δα, czy jakoś inaczej zacząć
15 lut 21:10
'Leszek: Wykonana praca rowna jest zmianie energii kinetycznej ruchu obrotowego kola.
 J 
W = E2 − E1 = J ω22/2 − J ω12/2 =

2*( f22 − f12)
 2 
15 lut 21:33