fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
bryła sztywna- czy dobrze zrobiłam zadanie? ataeb: koło zamachowe w momencie uruchamiania hamulca wirowało z czestotliwością f= 5 Hz. Klocek hamulca jest dociskany do powierzchni koła siłą N=30N. Oblicz czas, po którym koło przestanie się obracać. współczynnik tarcia klocka o powierzchnię koła ma wartość μ= 0,3. Promień koła 0,25 m, a jego moment bezwładności względem osi obrotu wynosi I=2,5 kgm2 Moje rozwiązanie: ε=ω/t ε=M/I μ=FT/N t=ω/ε=2πf/ε=2πf I/M=2πf I/FTr=2πf I/μNr
15 lut 20:57
'Leszek: Dobrze zrobiles zadanie ! Gratuluje !
15 lut 21:18