fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
pręt pomoocy!: Jednorodny pręt o masie M i długosci L może się poruszać wokół własnej osi przechodzącej przez jego koniec. Pocisk o masie m lecący poziomo z prędkością V trafia w koniec pręta i zostaje w nim. oblicz prędkość kątową pręta po zderzeniu. Prosiłbym o rozpisanie krok po kroku. Pozdrawiam!
15 lut 15:03
pomoocy!: up
15 lut 15:38
'Leszek: Korzystam z zasady zachowania momentu pedu mvL = (J+ mL2
 1 
oraz J =

ML2 + ML2/4 = M L2/3 , moment bezwladnosci preta
 12 
wzgledem osi obrotu ( tw.Steinera) Czyli mvL = ( m + M/3) L2 ω
 mv 
ω =

 (m + M/3)L 
15 lut 21:16