fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
bryła sztywna ataeb: bryła sztywna ataeb: Koło zamachowe o momencie bezwładności I=120 kgm2 wiruje z prędkością kątową ω=25 rad/s wokół pionowej osi, przechodzącej przez środek koła. Oblicz moment siły hamującej, która spowoduje zatrzymanie się koła po czasie t=20s
14 lut 18:30
'Leszek: Korzystamy z drugiej zasady ruchu obrotowego bryly
 MF 
ε =

 J 
ω MF 0,5mr2ω 

=

⇒ MF =

t 0,5mr2 t 
14 lut 19:31