fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
bryła sztywna- błagam o pomoc ataeb: bryła sztywna ataeb: Koło zamachowe o momencie bezwładności I=120 kgm2 wiruje z prędkością kątową ω=25 rad/s wokół pionowej osi, przechodzącej przez środek koła. Oblicz moment siły hamującej, która spowoduje zatrzymanie się koła po czasie t=20s
14 lut 18:29
14 lut 21:30