fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wahadło Monika: Takie pytanie teoretyczne: czy mając rzeczywiste wahadło, znając jego wymiary i masę, znając również jego dekrement tłumienia można wyznaczyć tarcie/współczynnik tarcia w jego podporze?
14 lut 15:13