fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaka jest grawitacja na planecie o masie i promieniu dwa razy mniejszych od Ziem zaqwe: Jaka jest grawitacja na planecie o masie i promieniu dwa razy mniejszych od Ziemi? Większa, mniejsza, taka sama? Od czego to zależy?
13 lut 15:29
'Leszek:
 GMm 
mgp =

 R2 
 GM 
g=

dla Ziemi
 R2 
 GM/2 
gp =

= 2g , dla planety
 R2/4 
13 lut 16:40