fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła sztywna Mati: Morska elektrownia wiatrowa w Osterild w Danii ma wirnik o srednicy łopat d=154m.Łopata wirnika obraca sie n=20 razy na minute. Oblicz predkosc liniowa i katowa punktow lopaty z ktorych pierwszy znajduje sie na koncu lopaty a drugi w odleglosci 1/4 jej dlugosci od osi obrotu. Ustal po jakim torze poruszaja sie te punkty wzgledem siebie i wzgledem ziemi. Wzory znam, tylko jak wygląda sprawa z tymi punktami, jak to zapisac?
12 lut 22:08
12 lut 22:26
.: toć przeciez one wirują razem po okręgach najlepiej spytaj Kopernika, on coś napisał o obrotach
12 lut 22:27