fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Tarcza Hamulcowa Zapalonyuczeń: Okrągła tarcza o promieniu r = 1m i masie m = 20kg wiruje z prędkością kątową ω= 10 rad/s. Po jakim czasie tarcza się zatrzyma, jeżeli siła docisku klocka hamulcowego działającego na jej obwodzie wynosiłą P=1kN. Przyjąć współczynnik tarcia μ=0,5.
11 lut 11:37
'Leszek: Korzystamy z drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryly
 MF Pμr ω Pμr mωr 
ε =

=


=

⇒ t =

 J J t  0,5mr2 2Pμ 
11 lut 12:55